صف کشیدن پشت اتاق عمل برای زایمان کودکانی که قرارست تاریخ تولدشان ۹۷/۷/۷ شود!