فیلم/ چرا مرگ بر آمریکا؟ / از عقیم‌سازی زنان تا بمباران اتمی