پورابراهیمی: سپرده ارزی بگذارید،اتفاقات تلخ گذشته دیگر تکرار نمی‌شود