۱۱۰ مدرسه‌ برکت اهدایی مقام معظم رهبری به مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ بهره‌برداری شد