تصاویر/ دیدار نخست وزیر نروژ،ارمنستان و بلژیک با روحانی