یک زن معترض سخنان پمپئو علیه ایران را به چالش کشید