تصاویر/ خانم نخست‌وزیر با نوزادش به سازمان ملل رفت!