تصاویر/ زندگی مردم ثلاث باباجانی در ویرانه های پس از زلزله