فیلم/ دستگیری ۲۲ نفر از عوامل پشتیبانی جنایت تروریستی اهواز