تصاویر/ سخنرانی روحانی در اجلاس صلح در مقر سازمان ملل