تصاویر/ دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای اهواز