رهبر انقلاب: مطمئناً گوشمالی سختی به عوامل تروریست خواهیم داد