عکس/ نیمه‌افراشته شدن پرچم ایران در مسکو به احترام شهدای حادثه اهواز