سفر روحانی به نیویورک چه اثری بر قیمت دلار در بازار دارد؟