کشف سرنخ‌های جدیدی از عوامل پشت‌پرده حادثه تروریستی اهواز