کاربران لبنانی برای ایرانی‌ها سنگ تمام گذاشتند+عکس