حضور مدیران پرسپولیس و کرانچار در اردوی شاگردان برانکو