فیلم/ خاطره رهبر انقلاب از روز اولی که به مدرسه رفتند