فیلم/ خبر شهادت شهید حمله تروریستی اهواز از زبان خودش