عکس/ اولین تصویر منتشر شده از تروریست‌های حادثه اهواز