رییس کنفدراسیون صادرات: بازهم اوضاع به نفع پتروشیمی‌ها شد