دکتر همتی: صادرات غیرنفتی در۵ماهه اول سال جاری بیش از ۱۹میلیارد دلار بوده است.