سفیر اتریش در تهران: به لطف برجام شاخص‌های توسعه انسانی ایران افزایش یافت