بازگشت آتش‌سوزی به هوالعظیم/ این‌بار عمدی است و عوامل بازداشت شدند