ترامپ هرگونه درخواست از روحانی برای دیدار را بررسی می‌کند