رفع فیلتر تعدادی از سایت‌های گردشگری و فروش بلیت هواپیما