شمار قربانیان توفان در فیلیپین به ۶۰ نفر افزایش یافت