فیلم/ «خطبه‌ بخوان زینب» با صدای ماندگار محمد اصفهانی