تصاویر/ نخست‌وزیر هند در مراسم عزاداری امام حسین‌(ع)