هزینه پخت قیمه، قورمه سبزی، عدس پلو و مرغ برای نذری چقدر است؟