سازمان ملل: تحریم‌ها علیه سوریه اقتصاد این کشور را نابود کرده است