عکس/حضور علی پروین در کنار مدیرعامل سابق استقلال در مراسم عزاداری