عکس /۳۰سال قبل؛ عزاداری رهبر انقلاب در میان رزمندگان