تصاویر/ واژگونی تریلر حامل بیل مکانیکی در تهرانپارس