پشت پرده برگزاری دفاع «حسین فریدون» در پردیس اکباتان