سفر دو هفته‌ای به ایران برای یک زوج اروپایی چقدر آب می‌خورد؟