واگذاری توزیع کالا‌های اساسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای