تصاویر/ مراسم شب وداع با پیکرهای مطهر ۱۳۵شهید گمنام