ترامپ فرمان تحریم مداخله‌کنندگان در انتخابات آمریکا را داد