حذف قیمت دستوری کالا‌ها در بورس باعث حذف دلالان می‌شود