عکسی قدیمی از جوانی‌های اکبر عبدی و عبدالله اسکندری