انتقاد از مداحی‌هایی که بیشتر شبیه ترانه‌های پاپ است