درویش: از پراید ۴۰ میلیون تومانی چیزی نصیب سایپا نمی‌شود