حاج‌اسماعیلی: خط فقر بالای ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان است