تجاوز گروهی به زنان در یک باغ/ 9 متجاوز اعدام شدند+ اسامی معدومان