زمان برگزاری مراسم معارفه رئیس جدید نهاد رهبری در دانشگاه‌ها