وزیر بهداشت: به دارو‌های دارای مشابه داخلی ارز دولتی تخصیص نمی‌یابد