ای تی آر دنبال مشتری برای فروش هواپیما‌های سفارشی ایران می‌گردد