عکس‌های نمایش جنجالی که دیروز با دستور قضایی توقیف شد