مره‌صدق: ارامنه و آشوری‌ها ممنون سردار سلیمانی هستند